dnes je 3.6.2020

Input:

Pred rozdelením som pracoval... Kedy mi priznajú dôchodok v Česku?

10.10.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Rozdelenie Česko-Slovenska na dve samostatné krajiny je pre mnohých žiadateľov stále problematické pri orientovaní sa, odkiaľ majú dostávať dôchodok, ak počas aktívneho života pracovali na území spoločného štátu.

Platí koordinačné nariadenie EÚ, ktoré v tomto konkrétnom prípade hovorí nasledovné: ak mal zamestnávateľ poistenca k 31. decembru 1992 sídlo na území Slovenska, t.j. bol zapísaný v obchodnom, registri Slovenskej republiky, všetky doby zabezpečenia (teda aj doby zamestnania získané na území Česka), ktoré získal pred 1. januárom 1993, sa považujú za doby zabezpečenia získané podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a dôchodok prizná výlučne